پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳

راه اندازي وب سايت تعاوني مسكن شماره ۲ سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران

به حول قوه ي الهي وب سايت تعاوني مسكن شمازه 2 سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران جهت اطلاع رساني هر چه بهتر يه مردم و اعضاي تعاوني راه اندازي شد.

راه اندازي وب سايت تعاوني مسكن شماره ۲ سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران
اعضای هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره : علی ابراهیمی مدیر عامل : حسن ابراهیم پور نائب رئیس هیئت مدیره : احمد میرزااحمدی دبیر هیئت مدیره : بهرام زینعلی عضو هیئت مدیره : نادر خادمیان بازرس شرکت : داود فکور ادامه ...
پروژه حکیم از شروع تا به امروز در اواخر سال 1386 با توجه به تورم و گرانی بی سابقه در قیمت مسکن و انگیزه ساخت مسکن با قیمت های ارزان با توجه به در خواستهای فراوان کارکنان جهت تامین مسکن و با مطالعه چندین پروژه در این خصوص زمینی به مساحت 96184 متر مربع در بزرگراه حکیم - چهارراه تعاون در یک موقعیت مناسب از نظر دسترسی و آبادانی که مالک آن شهرداری تهران بود مورد توجه مدیریت محترم وسازمان و هیئت مدیره قرار گرفت.ادامه ...
آدرس دفتر مرکزی تهران - خیابان فداییان اسلام روبروی بیمارستان مهدیه - سازمان مدیریت پسماند (خدمات موتوری سابق) تلفن : 55042237   پست الکترونیکی : info@taavonimaskan2.con
آدرس پروژه بزرگراه حکیم شرق به غرب - بعد از چهار راه تعاون نبش اندیشه شماره تعاونی مسکن شماره2 کارکنان شهرداری تهران تلفن : 44131122 4413115544131166 نمابر : 44131177
Copyright © 20011 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : mgs_333@yahoo.com