پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
 
  نام کاربری
  کلمه عبور
 

تسويه مالكين بلوك B۲ تا پايان فروردين ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۱/۲۱  ۱۳:۰۴ -  منبع : تعاونی مسکن 2

 اطلاعيه:

حسب دستور مقام محترم بازپرسي شعبه 10 دادسراي ناحيه 5 مالكيني كه واحد خويش را تحويل گرفته اند و نسبت به تسويه بدهي خود اقدام نكرده اند، يا چك برگشتي داشته باشند فقط تا آخر فروردين 1403 فرصت دارند تا نسبت به تسويه بدهي خويش اقدام نمايند.

در غير اين صورت آب و برق واحد مربوطه قطع و از تردد ايشان جلوگيري به عمل خواهد آمد.

ضمنا كساني كه جزو هيات امناي بلوك B2 باشند و بدهي خود را پرداخت نكرده باشند، ديگر جزو هيات امنا محسوب نخواهند شد.

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari