پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
 
  نام کاربری
  کلمه عبور
 

قابل توجه اعضاي گرامي كه از شركت سراي شهر رضوان واحد خريداري نموده اند.

۱۴۰۳/۰۲/۳۱  ۱۵:۳۴ -  منبع : تعاونی مسکن 2

 قابل توجه اعضاي گرامي كه از شركت سراي شهر رضوان واحد خريداري نموده اند.

جهت جلوگيري از اعمال جريمه تاخير بابت عدم مشاركت متري 5 ميليون تومان، نسبت به تسويه كامل اقدام نمايند، مشاركت اين دسته از اعضا وابسته به تسويه بدهي هاي قبلي ايشان به شركت سراي شهر رضوان نيست.

همچنين شايان ذكر است مبالغ بابت تسويه تاسيسات و مشاركت متري 5 ميليون تومان به شماره حساب بانك شهر 7005918563  

شماره شباي بانك شهر IR530610000000007005918563  واريز گردد.

 

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari