شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعيه مورخ ۹۷/۱۰/۲۲

۱۳۹۷/۱۰/۲۲  ۱۱:۲۴ -  منبع : تعاونی مسکن 2

                   اطلاعيه                                  

توجه                 توجه                توجه               

 

پيرو اطلاعيه ها و اخطارهاي قبلي در خصوص بدهكاران ساخت و ساز به تعاوني ، بدينوسيله به اطلاع كليه اعضاء و مشاركت كنندگان محترم پروژه حكيم مي رساند از اين تاريخ به بعد در راستاي شفاف سازي فهرست بدهكاران با مبلغ و تاريخ شروع بدهي آنان توسط تعاوني اطلاع رساني ميگردد.

 

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari