پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
 
  نام کاربری
  کلمه عبور
 

✅️ مهم ✅️ اطلاعيه شماره ۷ كارگزاري نقل و انتقالات پروژه حكيم

۱۴۰۳/۰۲/۰۱  ۱۶:۲۵ -  منبع : تعاونی مسکن 2

 مالكين محترم پروژه حكيم   به استحضار ميرساند برنامه هاي مدون و تلاش هاي موثر كارگزاري در افزايش قيمت واحدهاي پروژه حكيم كه حاصل روندهاي علمي و تخصصي مي باشد ، موجب افزايش چشمگير قيمت هاي پايه واحدهاي پروژه حكيم گرديده است. ليكن اين كارگزاري كليه واحدها را با قيمت پيشنهادي مالكين به متقاضيان خريد عرضه نموده و قيمت هاي ارائه شده توسط مالكين محترم ملاك عمل سيستم خريد و فروش قرار خواهد گرفت . همچنين آنچه در نهايت بعنوان عامل اصلي موجب تعيين قيمت هاي نهايي ميگردد ، عرضه و تقاضاي موجود در بازار مي باشد. اين كارگزاري با هدف يكسان سازي روندهاي نقل و انتقالات ، ثبت نهايي و ارائه شناسه اختصاصي براي هر نقل و انتقال يكتا تشكيل گرديده و در مدت آغاز به كار ، نتايج و دستاوردهاي بزرگي در راستاي اهداف و وظايف محوله حاصل نموده است . شايان ذكر است با اقدامات صورت گرفته و پيشرفت هاي حاصله در پروژه حكيم ، با هدايت و راهبري هيات مديره محترم ، قيمت واحدهاي پروژه حكيم ، طي يكسال گذشته افزايش بيش از 200 درصدي حاصل نموده است . اين اطلاعيه در راستاي آگاهي رساني عمومي و عدم سوء استفاده از جايگاه قانوني كارگزاري صادر گرديده است . در صورت هرگونه ابهام و يا سوال در خصوص امورات مرتبط با نقل و انتقالات ، مالكان محترم ميتوانند در ساعات كاري به دفتر كارگزاري در محل دفتر تعاوني مراجعه نمايند .

 

 

 

 

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari