شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعيه مورخ ۹۷/۰۶/۲۵

۱۳۹۷/۰۶/۲۵  ۱۲:۰۷ -  منبع : تعاونی مسکن 2

 اطلاعيه

بدينوسيله به اطلاع اعضاء و سرمايه گذاران محترم ميرساند به علت تعيين تكليف پرونده هاي انتخاب واحد نشده و بدهكاران به تعاوني ، انتخاب واحد تا اطلاع ثانوي انجام نمي گردد

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari