شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعيه مورخ ۹۷/۰۶/۱۰

۱۳۹۷/۰۶/۱۰  ۱۲:۰۷ -  منبع : تعاونی مسکن 2

اطلاعيه

 

پيرو اطلاعيه مورخ 97/02/09 بدينوسيله به اطلاع كليه اعضاء و سرمايه گذاران محترم مي رساند قيمت هر باب پارگينگ مازاد از تاريخ 97/06/10 مبلغ پانصد ميليون ريال اعلام ميگردد .

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari