شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعيه مورخ 97/02/09

۱۳۹۷/۰۲/۰۹  ۱۶:۵۹ -  منبع : تعاونی مسکن 2

  

اطلاعيه

به اطلاع كليه اعضاء و مشاركت كنندگان محترم پروژه حكيم مي رساند با توجه به اينكه انشعاب اصلي آب از سازمان آب اخذ گرديده است ، مقتضي است برابر بند ( 2-3 ) قرارداد في ما بين در ازاء هر واحد مبلغ 40،000،000 (چهل ميليون) ريال بصورت علي الحساب به حساب شماره 7005918563 نزد بانك شهر شعبه خيابان صابونيان كد 338 بنام شركت تعاوني مسكن شماره 2 كاركنان سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران واريز نموده و اصل فيش واريزي را تحويل اين تعاوني نمائيد  بديهي است در صورت عدم پرداخت مبلغ مورد نظر علاوه بر افزايش قيمت احتمالي انشعاب آب به واحد بدهكار تعلق نخواهد گرفت .

 

هيئت مديره شركت تعاوني مسكن

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari