دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰
 
  نام کاربری
  کلمه عبور
 

اطلاعيه پرداخت بدهي 96/04/21

۱۳۹۶/۰۴/۲۲  ۰۸:۵۵ -  منبع : تعاونی مسکن 2

اطلاعيه

با عنايت به اينكه پروژه حكيم اين تعاوني مسكن تاكنون با وجود تمامي مشكلات بطور ميانگين 60%  پيشرفت فيزيكي داشته است ، اما بدليل اينكه تعداد كثيري از اعضاء و مشاركت كنندگان پروژه عليرغم اخطارها و تماسهاي مكرر به تعهدات خود در قبال پرداخت اقساط و مبالغ اعلامي از سوي تعاوني عمل ننموده و باعث اخلال و كندي در روند ساخت و ساز گرديده اند و در نتيجه تحويل واحدها مرتباً به تأخير مي افتد و از اين منظر اشخاصي كه با تعاوني همكاري داشته و بموقع اقساط خود را واريز نموده اند بخاطر اينكه حقوقشان تضييع گرديده به حق معترض بوده و شكايت دارند ، از طرفي با توجه به پيگيريهاي بعمل آمده و اقدامات انجام شده در خصوص اخذ وام از ابتداي سال 1395 تاكنون در بسياري از موسسات و بانكها ، منجمله رايزنيهاي اخير با بانك شهر ، متأسفانه بدليل چكهاي برگشتي و تلاشهاي بي وقفه اين تعاوني تاكنون منجر به اخذ وام نگرديده است . علي ايحال با توجه به مشكلات عديده عنوان شده ، ادامه ساخت و ساز با وضعيت موجود در شرايط بحراني قرار گرفته و اعضاء هيئت مديره عليرغم ميل باطني خود با برگزاري جلسه فوق العاده تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند تا انشاء الله پروژه نجات يابد كه اين مهم مستلزم همكاري شما عزيزان مي باشد :

1- به اشخاصي كه تاكنون بدهي اقساط خود را به تعاوني پرداخت ننموده اند تا تاريخ 15/05/96 مهلت داده ميشود نسبت به تسويه حساب با تعاوني اقدام نمايند در غيراينصورت به كميته تسويه حساب تعاوني معرفي و كميته مذكور با توجه به مستندات و قوانين مربوطه به نحو مقتضي نسبت به لغو انتخاب واحد و همچنين واگذاري واحد به اشخاص خوش حساب و يا حذف از پروژه و واگذاري سهم آنان به افراد غير و ... اقدام خواهد نمود .

2- با توجه به توافق بعمل آمده بين تعاوني و پيمانكار مقرر گرديد چنانچه اعضاء و مشاركت كنندگان پروژه همكاري نمايند با در نظر گرفتن بند 1 همين اطلاعيه بلوكهاي B2 ، A1 ، A2 ، A3 را تحت عنوان فاز 1 تا پايان سال 1396 تحويل و الباقي بلوكها نيز بعنوان فاز 2 تا پايان سال 1397 تحويل گردد .

3- با وجود تمام مشكلات اعضاء هيئت مديره همچنان بطور جد به دنبال اخذ تسهيلات وام مي باشند و به محض موافقت سريعاً اطلاع رساني مي گردد .

لذا شايسته و ضروري مي باشد در اين مقطع حساس دست به دست هم داده و با تمام توان خود ، تعاوني را به سر منزل مقصود برسانيم .

 

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari