دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰
 
  نام کاربری
  کلمه عبور
 

اطلاعيه در خصوص خريد ۹۵/۰۶/۰۳

۱۳۹۵/۰۶/۰۹  ۱۲:۰۸ -  منبع : تعاونی مسکن 2

بنام خدا

اطلاعيه

بدينوسيله به اطلاع مي رساند اخيراً شخصي با هويت آقاي مجيد منشي زاده وزيري اقدام به فروش واحد در پروژه در حال ساخت حكيم مي نمايد ، لذا از آنجائيكه ايشان فاقد مالكيت در اين پروژه مي باشد قبل از انجام هرگونه معامله با ايشان يا ساير اشخاص ثالث به دفتر شركت تعاوني مسكن مراجعه فرمائيد . بديهي است تمامي نقل و انتقالات توسط اين شخص يا ساير اشخاص كه به تأئيد اين شركت تعاوني نرسيده است فاقد هرگونه اعتباري بوده و محكوم به بطلان مي باشد . و اين شركت هيچ مسئوليتي در قبال اين افراد ندارد .

 

شركت تعاوني مسكن شماره 2 كاركنان سازمان خدمات موتوري

 

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari