یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعيه ۹۵/۰۳/۱۰

۱۳۹۵/۰۳/۱۰  ۱۲:۴۰ -  منبع : تعاونی مسکن 2

 

بسمه تعالي

اطلاعيه

الحمدلله خداوند دشمنان منافع اسلام و مسلمين را از نادانان قرار مي دهد .

ضمن تشكر و قدرداني بدينوسيله به اطلاع كليه اعضاء و مشاركت كنندگان محترم پروژه حكيم مي رساند به لطف ، همت ، درايت ، همدلي و عاقبت انديشي شما عزيزان بار ديگر خداوند متعال دسيسه هاي عده اي سودجو و منفعت طلب كه هدفي جز تعطيلي ساخت و ساز پروژه را ندارند را نقش بر آب كرد .

ما اعضاي هيأت مديره با استعانت از خداوند و با دلگرمي از حمايتهاي همه جانبه شما مصمم تر از قبل تا صاحب خانه شدن و تحويل واحدها همچنان با تلاش مضاعف وظايفمان را به نحو احسن انجام مي دهيم . ضمناً تمامي خساراتي كه تاكنون به پروژه وارد شده متوجه كساني مي باشد كه به عناوين واهي و عدم پرداخت مبالغ اعلامي باعث تأخير در ساخت و ساز و ضرر و زيان به پروژه گرديده اند .

 

 

هيأت مديره تعاوني مسكن شماره 2 كاركنان سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari