دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰
 
  نام کاربری
  کلمه عبور
 

اطلاعيه 94/12/17

۱۳۹۴/۱۲/۱۷  ۱۸:۲۷ -  منبع : تعاونی مسکن 2

اطلاعيه

بدينوسيله به اطلاع كليه كساني كه انتخاب واحد نموده اند ولي تاكنون به تعهدات خود عمل ننموده و اقساط ساخت را پرداخت نكرده اند مي رساند . نظر به اينكه پرداخت نكردن اقساط ، ساخت و ساز پروژه را دچار وفقه و تحويل واحدها را به تأخير مي اندازد اخطار ميگردد حداكثر تا تاريخ 94/12/25 نسبت به تسويه حساب بدهي خود با تعاوني اقدام نمايند ، در غير اينصورت انتخاب واحد مربوطه سلب و به افراد واجد شرايط واگذار مي گردد . بديهي است مسئوليت عواقب بعدي بعهده شما مي باشد

تعاوني مسكن شماره 2 كاركنان سازمان خدمات موتوري

 

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari