شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعيه اخراج تعداد ديگر از سرمايه گذاران به شماره ۲۲۵۸/ت/۸۶ مورخ ۹۴/۰۸/۲۳

۱۳۹۴/۰۸/۲۳  ۱۵:۰۱ -  منبع : تعاونی مسکن 2

"اطلاعيه"

            بدينوسيله به اطلاع كليه اعضاء و مشاركت كنندگان محترم مي رساند ، با توجه به حجم گسترده و پيشرفت چشمگير ساخت و ساز و متعاقب آن بالا رفتن هزينه ها و ضرورت شارژ مالي پيمانكار ، علاوه بر اعضاء پروژه و مشاركت كنندگان حذف شده قبلي افراد ذيل الذكر بعلت عدم واريز وجوه اعلامي از سوي تعاوني و رعايت نكردن قوانين موضوعه كشور ( قانون تعاون و آئين نامه هاي اجرايي آن ) ، اساسنامه و دفترچه تعاوني پس از طي تشريفات قانوني از پروژه موصوف اخراج گرديده اند . بديهي است كسانيكه تاكنون نسبت به تكميل واريزيهاي خود اقدام ننموده اند  بدلايل صدرالاشاره و عدم اختلال در كار و پيشگيري از توقف ساخت و ساز به تدريج از پروژه مذكور اخراج مي گردند .

1-  خسرو همتي                  9- علي صبري زاده

2- ايرج نويدآتشگاه              10- احد واحدي كارزان

3- حميدرضا طيبي پويا           11- محمداقبال حيدر

4- رجب علي زاده زيري          12- حسن خدائي

5- ساسان ادب                     13- قاسم پناهي

6- داود شيخ                        14- غفار سائلي

7- علي عباس بيكدلو             15- حمزه خدادادي       

8- باقر حسيني                     16- ناصر خداوردي         

هيأت مديره شركت تعاوني مسكن شماره 2 كاركنان سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران

 

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari