دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰
 
  نام کاربری
  کلمه عبور
 

اطلاعيه مورخ ۹۴/۰۸/۱۶

۱۳۹۴/۰۸/۱۶  ۱۶:۴۳ -  منبع : تعاونی مسکن 2

(( اطلاعيه))

با عنايت به لطف خداوند مهربان و با پشتوانه و حمايت شما اعضاء و سرمايه گذاران محترم و با تلاش و همت اعضاي هيأت مديره و با توجه به سرعت و پيشرفت ساخت و ساز و همچنين شروع اجراي تأسيسات و نماي ساختمانهاي پروژه توسط پيمانكار در دو سايت شمالي و جنوبي ضمن تقدير و تشكر از شما عزيزان ، بدينوسيله اعلام ميگردد كليه اشخاصي كه در مرحله اول و دوم داراي شرايط انتخاب واحد بودند ، اقساط واريزي آنان در قرارداد منعقده قيد گرديده است . لذا افرادي كه در مرحله اول و دوم به علت عدم تكميل واريزي واجد شرايط نبودند مبلغ ده ميليون تومان بصورت علي الحساب بابت قسط چهارم ساخت حداكثر تا تاريخ 94/08/30 به حساب اين تعاوني نزد بانك شهر به شماره حساب 7005918563 و يا بانك مسكن به شماره حساب 14005139531 واريز و اصل فيش به دفتر تعاوني تحويل گردد ، بديهي است پرداخت كامل و بموقع در كسب امتياز و تعيين واحد مسكوني در مرحله سوم موثر خواهد بود .

هيأت مديره تعاوني مسكن شماره (2) كاركنان سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari