شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعيه مورخ ۹۳/۱۲/۲۰

۱۳۹۳/۱۲/۲۰  ۱۶:۵۷ -  منبع : تعاونی مسکن 2

                                   ((  اطلاعيه))

با عنايت به لطف خداوند مهربان و با تلاش و همت والاي اعضاء و سرمايه گذاران و اعضاي هيأت مديره و با توجه به سرعت و پيشرفت ساخت و ساز پروژه توسط پيمانكار در دو سايت شمالي و جنوبي ضمن تقدير و تشكر از شما عزيزان ، بدينوسيله اعلام ميگردد كليه اشخاصي كه در مرحله اول داراي شرايط انتخاب واحد بودند ، اقساط واريزي آنان در قرارداد منعقده قيد گرديده است . لذا افرادي كه در مرحله اول به علت عدم تكميل واريزي واجد شرايط نبودند مبلغ ده ميليون تومان بصورت علي الحساب بابت قسط سوم ساخت حداكثر تا تاريخ 94/01/31 به حساب اين تعاوني نزد بانك شهر به شماره حساب 7005918563 و يا بانك مسكن به شماره حساب 14005139531 واريز و اصل فيش به دفتر تعاوني تحويل گردد ، بديهي است پرداخت كامل و بموقع در كسب امتياز و تعيين واحد مسكوني  در مرحله دوم موثر خواهد بود .

هيأت مديره تعاوني مسكن شماره (2) كاركنان سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران

 

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari