جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳
 
  نام کاربری
  کلمه عبور
 

اطلاعيه مزايده واحدهاي منفسخ شده

۱۴۰۲/۱۰/۰۲  ۱۵:۰۲ -  منبع : تعاونی مسکن 2

 به حول و قوه الهي و با تلاش كليه عوامل دست اندركار بخصوص مقامات محترم قضايي عمليات تكميل ساخت پروژه حكيم با سرعت و رضايتمندي قابل وصفي در حال انجام است. لذا در اين برهه حساس همدلي و مشاركت حداكثري كليه اعضا را مي طلبد تا در اسرع وقت به انتظارچندين ساله ساخت و سكونت در واحدهاي پروژه پايان داده شود. با توجه به اين كه تعدادي از واحدهاي پروژه قابل سكونت مي باشد عدم تحويل توسط اعضاي محترم موجب ضرر و زيان به ديگر اعضا شده و ادامه ساخت و ساز را دچار خدشه مي نمايد. نظر به ارسال سه فقره اظهارنامه براي تعدادي از اعضا (ليست ذيل) وفق بند ۴ ماده ۳ موضوع قرارداد نسبت به واگذاري موضوع قرارداد به اشخاص ثالث از طريق مزايده قانوني اقدام شده و پس از كسر هزينه هاي واگذاري و ساير هزينه هاي مرتبط حداكثر تا سه ماه آينده تسويه حساب با آنان بعمل خواهد آمد. اين امر به جهت جلوگيري از تضييع حقوق افرادي كه طبق بند ۷ ماده ۸ قرارداد في مابين مشاركت داشته و ايفاي تعهد نموده اند تا پايان تكميل امور ساخت و ساز ادامه خواهد داشت.

*افرادي كه نام آنها در ليست ذيل درج گرديده تا پانزده روز مهلت دارند جهت تعيين تكليف نهايي يا هرگونه اعتراض يا ادعا بابت مغايرت در پرداختي ها به دفتر تعاوني مراجعه نمايند، در غير اينصورت طبق ضوابط و مقررات عمل خواهد شد.

**اين ليست در مقاطع بعدي به روز رساني خواهد شد.

 

رديف

نام

نام خانوادگي

شماره واحد

بلوك

1

مينا

زنگوئي

87

A1-2


3

قهرمان

خوشدل كاديجاني

168

A1-4

4

اكبر

اژدري

245

A1-5

5

مريم

تجري

271

A1-6

6

غلامعلي

مرادي

276

A1-6

7

محمدمهدي

عاقبت بخيرگلفزاني

379

A2-3

8

محمد

حسن كاري

439

A2-4

 

       

10

حسين

بهرامي

433

A2-4

11

فاطمه

لطفي شاملو

529

A2-6

12

معصومه

باقري پوراصل

570

A3-2

13

مرتضي

بهاري

662

A3-3

14

علي

رضائي

710

A4-1

 

       

16

عليرضا

عزيزي

972

A5-1

17

مسعود

محمدي

1279

A6-1

18

عليرضا

باقرزادگان لنگرودي

1326

A6-3

19

غلامحسن

نصيرلو

1411

A6-5

 

     

 

21

فرشته

مرادي داخل

1635

A7-4

 

       

23

علي 10225

ملكي

1704

A7-5

24

پانته آ

رنجبرخانحسيني

1872

B1-2

25

مهدي

زارعي

1927

B1-5

 

 

     

27

محمود

گلي فركوش

2225

B2-3

 

 

 

 

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari