دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

اطلاعيه ۹۳/۰۶/۱۷

۱۳۹۳/۰۶/۱۷  ۰۹:۴۲ -  منبع : تعاونی مسکن 2

                                   ((  اطلاعيه))

با عنايت به لطف خداوند مهربان و با تلاش و همت والاي اعضاء و سرمايه گذاران و اعضاي هيأت مديره و با توجه به انجام مرحله نازك كاري در فاز اول سايت شمالي ، نظر باينكه كليه امور آماده سازي قراردادها با اخذ تأمين دليل از قوه قضائيه ، توسط كارشناسان مجرب در حال انجام مي باشد و انشاء الله به محض تكميل جهت انعقاد قرارداد اطلاع رساني مي گردد ، لذا با توجه به جديت و شدت و سرعت بسيار عالي ساخت و ساز پيمانكار بطور همزمان در دو سايت شمالي و جنوبي ، ضمن تقدير و تشكر از شما عزيزان ، مقتضي است مبلغ ده ميليون تومان بابت قسط دوم ساخت حداكثر تا تاريخ 93/07/30 به حساب تعاوني مسكن نزد بانك شهر به شماره حساب 7005918563 و يا بانك مسكن به شماره حساب 14005139531 واريز و اصل فيش به دفتر تعاوني تحويل گردد ، بديهي است پرداخت كامل و بموقع در كسب امتياز و تعيين واحد مسكوني موثر خواهد بود .

 

                              هيأت مديره تعاوني مسكن شماره (2) سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران

 

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari