جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
 
  نام کاربری
  کلمه عبور
 

واريز وجوه دريافتي از اعضاي با دفترچه رضوان به حساب بانك شهر مربوط به تعاوني خدمات موتوري

۱۴۰۲/۰۸/۱۳  ۰۹:۲۹ -  منبع : تعاونی مسکن 2

🔰با دستور قضايي تمامي مالكين و خريداران واحد از شركت سراي شهر رضوان هرگونه واريزي خود ائم از هزينه مابه التفاوت تاسيسات سرمايشي و گرمايشي و علي الحساب انشعابات را به حساب معرفي شده دادستاني بپردازند.
مراجعه به دفتر شركت سراي شهر رضوان به جهت آگاهي از ميزان مبالغ بدهي و رسيد كردن مبالغ پرداختي به حساب تعاوني براي دارندگان دفترچه سراي شهر رضوان ضرورت دارد.

هر كدام از خريداران از شركت رضوان كه مبالغي به حساب تعاوني پرداخته اند نيز لازم است يك رونوشت از رسيد پرداختي را به دفتر شركت سراي شهر رضوان جهت اطلاع و ثبت در پرونده تحويل دهند.
 

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari