پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
 
  نام کاربری
  کلمه عبور
 

بررسي حدود ۱۰۰ نفر ديگر از ليست اعضاي تعاوني توسط بانك آينده

۱۴۰۲/۰۶/۰۹  ۰۹:۵۲ -  منبع : تعاونی مسکن 2

 قابل توجه اعضاي محترم پروژه حكيم، لطفا طبق ليست پيوست؛ مالكاني كه نام آنها براي اخذ وام مورد تاييد بانك قرار گرفته است و مالكاني هم كه به خاطر شاهكار و يا كدپستي در ليست تاييديه اوليه نبودند مي رساند  بعد از ثبت نام در سامانه نهضت ملي مسكن طبق دستورالعمل منتشر شده پيشين در اين( لينك) به يكي از چهار شعبه منتخب بانك آمادگي خود جهت دريافت وام را به نمايندگان بلوكهاي خود اعلام نمايند تا از آنها به دفتر تعاوني جهت دريافت معرفي نامه بانك دعوت به عمل آيد.

لازم به ذكر است كه مدارك مالكيتي همان دفترچه قرارداد شما مي باشد. مدارك هويتي و مدارك درآمدي را بايد در شعب منتخب تحويل نماييد. افرادي كه استعلامات تاييد نشده دارند اما متقاضي دريافت وام هستند نيز با توجه به نقص اعلام شده ليست نسبت به رفع آن از طريق ارتباط با نمايندگان بلوك يا مراجعه به دفتر تعاوني اقدام كنند.

اعلام اين ليست به منزله اجبار در دريافت وام نيست.

رديف نوع شخص نام و نام خانوادگي توضيحات نتيجه استعلام
1 حقيقي احمد آرام عدم تاييد كدپستي  
2 حقيقي حسين زرين بخش عدم تاييد كدپستي
عدم تاييد شاهكار شماره همراه
عدم تاييد تسهيلات
×
3 حقيقي حسين آزادواري عدم تاييد كدپستي ×
4 حقيقي امير نوري زاده عدم تاييد كدپستي
عدم تاييد شاهكار شماره همراه
×
5 حقيقي صديقه سف عدم تاييد كدپستي
عدم تاييد شاهكار شماره همراه
×
6 حقيقي سيدحسين باغستاني عدم تاييد كدپستي ×
8 حقيقي مجيد مظاهري كلهرودي عدم تاييد كدپستي ×
9 حقيقي محمدحسن آورزماني عدم تاييد كدپستي ×
10 حقيقي حسن ابراهيم پوررودپشتي عدم تاييد كدپستي ×
11 حقيقي سعيد موميوند عدم تاييد كدپستي ×
13 حقيقي علي ابراهيمي4909 عدم تاييد كدپستي ×
14 حقيقي سودابه دشتبان عدم تاييد كدپستي ×
15 حقيقي احمد ابراهيمي دلدار عدم تاييد كدپستي
عدم تاييد شاهكار شماره همراه
×
16 حقيقي طيب حبيبي نيا عدم تاييد كدپستي ×
17 حقيقي طيبه آهكيان عدم تاييد كدپستي
عدم تاييد شاهكار شماره همراه
×
18 حقيقي صفرعلي اتابكي عدم تاييد كدپستي
عدم تاييد شاهكار شماره همراه
×
19 حقيقي علي اتابكي عدم تاييد كدپستي
عدم تاييد شاهكار شماره همراه
×
21 حقيقي محرمعلي ارقنددستكي عدم تاييد كدپستي ×
22 حقيقي طاهره رفيعي عدم تاييد كدپستي ×
24 حقيقي حيدر اسلامي عدم تاييد كدپستي
عدم تاييد شاهكار شماره همراه
عدم تاييد ثبت احوال
×
25 حقيقي افشين ايماني عدم تاييد كدپستي
عدم تاييد شاهكار شماره همراه
×
27 حقيقي محمدحسين سعيدي عدم تاييد كدپستي
عدم تاييد شاهكار شماره همراه
×
28 حقيقي سيده فاطمه اميراحمدي عدم تاييد كدپستي
عدم تاييد شاهكار شماره همراه
×
29 حقيقي مريم قرباني عدم تاييد كدپستي
عدم تاييد شاهكار شماره همراه
چك برگشتي
×
30 حقيقي محمدحسين اطاعت عدم تاييد كدپستي ×
31 حقيقي يداله افسري ممقاني عدم تاييد كدپستي ×
33 حقيقي اكبر پورعابديني اقدم عدم تاييد شاهكار شماره همراه ×
34 حقيقي حميد نعمتي دولت آبادي عدم تاييد كدپستي ×
35 حقيقي محمدمراد اكبري عدم تاييد كدپستي ×
36 حقيقي فريبا احمري عدم تاييد شاهكار شماره همراه ×
37 حقيقي حسين اميري راد عدم تاييد شاهكار شماره همراه ×
38 حقيقي رحيم چمني عدم تاييد كدپستي ×
39 حقيقي عباس اميني عدم تاييد كدپستي ×
40 حقيقي اصغر انتظاري عدم تاييد كدپستي ×
41 حقيقي علي اكبر انجياري عدم تاييد شاهكار شماره همراه ×
42 حقيقي سيدمرتضي تقوي يگانه عدم تاييد كدپستي ×
43 حقيقي سيدمهدي مصلحيان عدم تاييد كدپستي ×
44 حقيقي دانيال دبيريان عدم تاييد شاهكار شماره همراه ×
45 حقيقي مهري وحيدي آذر عدم تاييد كدپستي ×
47 حقيقي تهمينه بلادي نژاد چك برگشتي
عدم تاييد شاهكار شماره همراه
×
48 حقيقي سعيد زالي قهي عدم تاييد شاهكار شماره همراه ×
50 حقيقي اقبال دائي اوغلي عدم تاييد كدپستي ×
51 حقيقي مهشيدسادات موسوي حسيني عدم تاييد كدپستي ×
52 حقيقي سيدمهدي علوي عدم تاييد كدپستي ×
53 حقيقي زهره آهنگرسله مني عدم تاييد كدپستي ×
55 حقيقي ليلا مهديان عدم تاييد شاهكار شماره همراه ×
56 حقيقي نرگس فرهادي عدم تاييد كدپستي
عدم تاييد شاهكار شماره همراه
×
58 حقيقي سمانه حسني عدم تاييد كدپستي ×
59 حقيقي سليم سليمي دليكلي داش عدم تاييد كدپستي ×
60 حقيقي دلشاد ساجدي سياه پوش عدم تاييد كدپستي
عدم تاييد شاهكار شماره همراه
×
61 حقيقي پيمان ابوالحسني عدم تاييد كدپستي
عدم تاييد شاهكار شماره همراه
×
62 حقيقي سيدوحيد حسيني زواره عدم تاييد شاهكار شماره همراه ×
63 حقيقي فرهاد صراف زاده كرماني عدم تاييد كدپستي
عدم تاييد شاهكار شماره همراه
×
64 حقيقي الهه افشاري عدم تاييد كدپستي ×
66 حقيقي نسرين نعيمي عدم تاييد كدپستي ×
67 حقيقي مرتضي كريمي عدم تاييد كدپستي ×
68 حقيقي احمد عزيزي عدم تاييد كدپستي ×
69 حقيقي كريم هاتفي نيا عدم تاييد كدپستي ×
70 حقيقي ندا پارسائي جهرمي عدم تاييد كدپستي ×
72 حقيقي زينت حسن زاده عدم تاييد كدپستي ×
73 حقيقي محمود علي فتحي عدم تاييد كدپستي ×
75 حقيقي حميدرضا كريمي ميبدي عدم تاييد كدپستي ×
76 حقيقي بهروز نظري عدم تاييد كدپستي ×
77 حقيقي محمدحسين نعمتي عدم تاييد كدپستي ×
78 حقيقي معصومه نجفي عدم تاييد كدپستي ×
79 حقيقي جعفر يزدي عدم تاييد كدپستي ×
83 حقيقي احسان ميرشفيعي عدم تاييد كدپستي ×
87 حقيقي مسعود زالي قهي عدم تاييد كدپستي ×
88 حقيقي سيدكريم قاضي ميرسعيد عدم تاييد كدپستي ×
89 حقيقي دانيال رنج بر عدم تاييد كدپستي ×
90 حقيقي علي مسلمي عدم تاييد كدپستي ×
91 حقيقي رضا تافته عدم تاييد كدپستي ×
92 حقيقي مهري طاهري عدم تاييد كدپستي ×
93 حقيقي اردشير مرادي عدم تاييد كدپستي ×
94 حقيقي الهام نعيمي خواه عدم تاييد كدپستي ×
95 حقيقي نسرين لك عدم تاييد كدپستي ×
96 حقيقي حبيب اله يوزباشي زاده عدم تاييد كدپستي ×
97 حقيقي سميه بختياري عدم تاييد شاهكار شماره همراه ×
99 حقيقي فوزيه معصومي عدم تاييد شاهكار شماره همراه ×
1 حقيقي كريم آقامحمدي   تاييد
2 حقيقي مريم خداياري   تاييد
3 حقيقي سميره تقي پوررايني   تاييد
4 حقيقي ميترا محفوظي   تاييد
5 حقيقي ايوب برفي كفراج   تاييد
6 حقيقي مهدي محمدقليها   تاييد
7 حقيقي خيراله بردبار   تاييد
8 حقيقي منصور امرائي   تاييد
9 حقيقي حسين قانعي   تاييد
10 حقيقي محمدمهدي غديرزاده   تاييد
11 حقيقي محمد عظيمي باروق   تاييد
12 حقيقي محمد صفدريان   تاييد
13 حقيقي عيسي خفاجيه كاظمي   تاييد
14 حقيقي نادر وحيدرمضاني   تاييد
15 حقيقي فاطمه اهرون   تاييد
98 حقيقي فاطمه اهرون   تاييد
84 حقيقي محمد صفدريان   تاييد
85 حقيقي عيسي خفاجيه كاظمي   تاييد
86 حقيقي نادر وحيدرمضاني   تاييد
80 حقيقي حسين قانعي   تاييد
81 حقيقي محمدمهدي غديرزاده   تاييد
82 حقيقي محمد عظيمي باروق   تاييد
74 حقيقي منصور امرائي   تاييد
71 حقيقي خيراله بردبار   تاييد
7 حقيقي كريم آقامحمدي   تاييد
12 حقيقي كلثوم شهابي چشمه علي محمد   تاييد
20 حقيقي فاطمه قندرچي محمره   تاييد
23 حقيقي محمد مرادي   تاييد
26 حقيقي رقيه خواتون كشاورزي   تاييد
46 حقيقي مريم خداياري   تاييد
49 حقيقي سميره تقي پوررايني   تاييد
54 حقيقي ميترا محفوظي   تاييد
57 حقيقي ايوب برفي كفراج   تاييد
65 حقيقي مهدي محمدقليها   تاييد

 

 

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari