چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
 
  نام کاربری
  کلمه عبور
 

اسامي اعضاي بلوك B۲ كه نسبت به تسويه متري ۵ ميليون تومان و تحويل واحد خويش اقدام نكرده اند

۱۴۰۲/۰۵/۱۹  ۰۹:۴۲ -  منبع : تعاونی مسکن 2

اسامي اعضايي كه در بلوك B2 متري 5 ميليون تومان را تسويه نكرده و واحد خويش را تحويل نگرفته اند.

شايسته است اعضاي گرامي جهت كمك به پروژه نسبت به تسويه اقدام نمايند.

در غير اينصورت بنا بر قوانين موضوعه تعاون و دستورات مقام قضايي نسبت به ارسال اظهارنامه قضايي اقدام خواهد شد.

لطفا هر كسي كه اسمش اشتباه وارد شده، و نسبت به تسويه و تحويل اقدام كرده است، اعلام نمايد.  🙏

 

 

رديف نام نام خانوادگي بلوك طبقه متراژ ملاحظات
1 مهران زارع B2-1 اول 110.04 عدم پرداخت
2 يداله نجفي B2-1 اول 132.5 عدم پرداخت
3 محسن علي اكبري B2-1 اول 112.83 عدم پرداخت
4 قربانعلي مرادي B2-1 پنجم 98.66 پرداخت ناقص
5 خسرو قاسمي B2-1 پنجم 95.27 عدم پرداخت
6 حميدرضا وفائي ظهوري B2-1 پنجم 114.27 عدم پرداخت
7 حسين ملكي پرازمياني B2-1 پنجم 112.83 عدم پرداخت
8 ابوالفضل بيگدلي B2-1 چهارم 106.8 عدم پرداخت
9 علي خفاجه موسيرز B2-1 چهارم 93.32 عدم پرداخت
10 غلامرضا طرخوراني B2-1 چهارم 114.27 عدم پرداخت
11 منيژه جليلوندكلوانق B2-1 چهارم 98.66 عدم پرداخت
12 بهرام خوش نظم B2-1 دوم 95.27 عدم پرداخت
13 محمد زمانيان B2-1 دوم 98.66 عدم پرداخت
14 بتول دولتي ثمرين B2-1 دوم 132.5 عدم پرداخت
15 محمدعلي خراسان چي B2-1 دوم 106.8 عدم پرداخت
16 مهدي فدوي اردكاني B2-1 دوم 112.83 عدم پرداخت
17 محرمعلي خوي سلماسي B2-1 سوم 95.27 عدم پرداخت
18 رضا مهاجري B2-1 سوم 132.5 عدم پرداخت
19 عباس محمدپورصحرائي B2-1 سوم 106.8 عدم پرداخت
20 خديجه عابديان عمران B2-1 سوم 110.04 عدم پرداخت
21 فوزيه سركني B2-1 سوم 93.32 عدم پرداخت
22 سودابه دشتبان B2-1 ششم 132.5 عدم پرداخت
23 آصف اميرسيفي B2-1 ششم 114.27 عدم پرداخت
24 محسن سهرابي4119 B2-1 ششم 106.8 عدم پرداخت
25 طاهره علائي B2-1 نهم 114.27 عدم پرداخت
26 فرحناز الوندي B2-1 نهم 95.27 عدم پرداخت
27 علي تكلو B2-1 نهم 98.66 عدم پرداخت
28 احمد حلاج پور B2-1 نهم 132.5 عدم پرداخت
29 كاميار نيك زادفر B2-1 نهم 112.83 عدم پرداخت
30 محمدرضا حكيم جوادي B2-1 هشتم 114.27 عدم پرداخت
31 فرحناز كوكبي B2-1 هشتم 93.32 عدم پرداخت
32 محمد قاسمي B2-1 هشتم 95.27 عدم پرداخت
33 علي نامداري B2-1 هشتم 98.66 عدم پرداخت
34 محمد اصلاني B2-1 هفتم 106.8 عدم پرداخت
35 حسين غلامرضا B2-1 هفتم 132.5 عدم پرداخت
36 رسول بهرامي B2-1 هفتم 112.83 عدم پرداخت
37 مجدالدين جزايري B2-2 اول 112.83 عدم پرداخت
38 حسين ابراهيمي B2-2 اول 106.8 عدم پرداخت
39 رضا خسروي زنجاني B2-2 اول 93.32 عدم پرداخت
40 شركت تهويه كوهساران B2-2 اول 98.66 عدم پرداخت
41 رضا مهدي غياث طلب B2-2 پنجم 106.8 عدم پرداخت
42 رحمت اله نوزريان آراني B2-2 پنجم 95.27 عدم پرداخت
43 محمدحسين حسن نيازيارت B2-2 پنجم 98.66 عدم پرداخت
44 ليلا نورمحمدي B2-2 چهارم 112.83 پرداخت ناقص
45 حسين قلي زاده كيسمي B2-2 چهارم 95.27 عدم پرداخت
46 حسين ابراهيمي B2-2 چهارم 114.27 عدم پرداخت
47 محمدجواد بدخشان B2-2 دوم 106.8 عدم پرداخت
48 مرتضي ابراهيمي B2-2 دوم 95.27 عدم پرداخت
49 مسعود مهدوي B2-2 دوم 132.5 عدم پرداخت
50 كسري غفوري B2-2 سوم 110.04 عدم پرداخت
51 مريم باقري B2-2 سوم 95.27 عدم پرداخت
52 حسين نوروزي B2-2 ششم 95.27 عدم پرداخت
53 اميرحسين بشيري B2-2 ششم 93.32 عدم پرداخت
54 حميد حاتمي B2-2 نهم 114.27 عدم پرداخت
55 حميدرضا ساريخاني B2-2 نهم 132.5 عدم پرداخت
56 علي مرادي فرد B2-2 نهم 98.66 عدم پرداخت
57 امير بلوري اربط B2-2 هشتم 98.66 پرداخت ناقص
58 خوجه دردي اونق غراوي B2-2 هشتم 106.8 عدم پرداخت
59 علي فرج زاده B2-2 هشتم 114.27 عدم پرداخت
60 قدرت الله سيف B2-2 هشتم 132.5 عدم پرداخت
61 زهرا نباتي B2-2 هفتم 98.66 عدم پرداخت
62 مهدي ساريخاني B2-2 هفتم 132.5 عدم پرداخت
63 پيمان پورنصرخاكباز B2-2 هفتم 114.27 عدم پرداخت
64 هادي گل بابائي B2-2 هفتم 95.27 عدم پرداخت
65 پرويز سلمانيان B2-3 اول 87.01 عدم پرداخت
66 مريم يوردخاني B2-3 اول 124.13 عدم پرداخت
67 حسين ابراهيمي B2-3 اول 120.62 عدم پرداخت
68 ناهيد كياني B2-3 اول 102.58 عدم پرداخت
69 شركت تهويه كوهساران B2-3 اول 98.66 عدم پرداخت
70 علي اصغر شهرياري B2-3 پنجم 124.13 عدم پرداخت
71 سيدمحمدجواد اميرطزنجي B2-3 پنجم 92.35 عدم پرداخت
72 علي نظري كنزق B2-3 پنجم 98.66 عدم پرداخت
73 عليرضا محمدپور B2-3 پنجم 110.73 عدم پرداخت
74 محمود گلي فركوش B2-3 چهارم 98.66 عدم پرداخت
75 عبدالمجيد شعباني B2-3 چهارم 87.01 عدم پرداخت
76 سيدمجتبي حسيني B2-3 چهارم 110.73 عدم پرداخت
77 احمد ابراهيمي دلدار B2-3 دوم 120.62 عدم پرداخت
78 عباس مقدم B2-3 دوم 98.66 عدم پرداخت
79 مرتضي امامي B2-3 سوم 98.66 عدم پرداخت
80 خليل آتش سرد B2-3 سوم 110.73 عدم پرداخت
81 گلشن يوسفي B2-3 سوم 92.35 عدم پرداخت
82 الهام پاك مهر B2-3 سوم 87.01 عدم پرداخت
83 حسين اسدي رباط تركي B2-3 ششم 102.58 عدم پرداخت
84 محمداسمعيل ميرهنجني B2-3 ششم 120.62 عدم پرداخت
85 محمدشريف صالحي B2-3 ششم 92.35 عدم پرداخت
86 حاتم پوررحيم قوروقچي B2-3 ششم 124.13 عدم پرداخت
87 محمدعلي اصغريان B2-3 ششم 87.01 عدم پرداخت
88 محمود بازيار B2-3 نهم 124.13 عدم پرداخت
89 يداله شيباني B2-3 نهم 92.35 عدم پرداخت
90 معصومه مشهدي جعفري B2-3 نهم 87.01 عدم پرداخت
91 پيمان محمدي مقدم B2-3 نهم 98.66 عدم پرداخت
92 امين كياني فر B2-3 نهم 120.62 عدم پرداخت
93 حميدرضا حاجي آقابزرگي B2-3 هشتم 92.35 عدم پرداخت
94 علي بنانج B2-3 هشتم 124.13 عدم پرداخت
95 داود فكور B2-3 هشتم 120.62 عدم پرداخت
96 محمد چكيني سلحوري B2-3 هشتم 110.73 عدم پرداخت
97 داود حسنيان مقدم B2-3 هفتم 87.01 عدم پرداخت
98 محمود نيك هدايتي B2-3 هفتم 102.58 عدم پرداخت
99 سكينه جمشيدي B2-4 اول 102.58 پرداخت ناقص
100 محسن بيگلري B2-4 اول 87.01 عدم پرداخت
101 عليرضا شريفي B2-4 اول 98.66 عدم پرداخت
102 حسين ابراهيمي B2-4 اول 120.62 عدم پرداخت
103 پويا يوسف پور B2-4 پنجم 110.73 پرداخت ناقص
104 محمدرضا شهرياري B2-4 پنجم 124.13 عدم پرداخت
105 حسن مطلبي B2-4 پنجم 92.35 عدم پرداخت
106 زهرا سيفي B2-4 پنجم 87.01 عدم پرداخت
107 هوشنگ يوسف پور B2-4 چهارم 110.73 پرداخت ناقص
108 سراصلان محمودي چروري B2-4 دوم 92.35 عدم پرداخت
109 حميدرضا حاتم پور B2-4 دوم 87.01 عدم پرداخت
110 غلامرضا صفري B2-4 سوم 110.73 عدم پرداخت
111 محسن محمدي نصيرمحله B2-4 سوم 87.01 عدم پرداخت
112 سيدعيسي ميران زاده B2-4 سوم 102.58 عدم پرداخت
113 ناهيد كياني B2-4 سوم 92.35 عدم پرداخت
114 امير سالاري B2-4 سوم 120.62 عدم پرداخت
115 ناهيد نوروزي B2-4 ششم 120.62 پرداخت ناقص
116 عبداله شهرياري B2-4 ششم 124.13 عدم پرداخت
117 سيدعلي رضا كسائيان B2-4 ششم 102.58 عدم پرداخت
118 جواد طالبي B2-4 نهم 120.62 پرداخت ناقص
119 عباس امراللهي بيوكي B2-4 نهم 124.13 پرداخت ناقص
120 اسمعيل مرادي B2-4 نهم 87.01 عدم پرداخت
121 غلامرضا وفائي B2-4 نهم 92.35 عدم پرداخت
122 سيداسماعيل خالديان B2-4 هشتم 120.62 عدم پرداخت
123 محمدحسن تركماني گرگري B2-4 هشتم 102.58 عدم پرداخت
124 سعيد عمراني B2-4 هشتم 98.66 عدم پرداخت
125 مسعود فكور B2-4 هفتم 102.58 عدم پرداخت
126 سيدمحمد كسائيان B2-4 هفتم 120.62 عدم پرداخت
127 ناصر دشتي B2-4 هفتم 124.13 عدم پرداخت
128 سيدهادي ميرافضلي B2-4 هفتم 110.73 عدم پرداخت

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari