دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

اطلاعيه نقل و انتقال 1394/02/01

۱۳۹۴/۰۲/۰۱  ۱۳:۲۱ -  منبع : تعاونی مسکن 2

                          

 اطلاعيه

          بدينوسيله به اطلاع كليه اعضاء پروژه حكيم شركت تعاوني مسكن شماره 2 كاركنان سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران مي رساند ، مطابق قوانين موضوعه كليه نقل و انتقال اعضاء پروژه در اين شركت تعاوني صرفأ با حضور خريدار و فروشنده در دفتر اين شركت در روزهاي مقرر شده صورت خواهد پذيرفت و هيچگونه سند ديگري در اين خصوص پذيرفته نشده و در صورت نقل و انتقال به غير از روش اعلام شده ، همان عضو پروژه اوليه بعنوان دارنده امتياز محسوب خواهد شد . بديهي است در صورت انجام نقل و انتقال بدون مجوز اين شركت مسئوليت عواقب آن بعهده طرفين ( خريدار و فروشنده ) مي باشد .

 

هيأت مديره شركت تعاوني شماره 2 كاركنان سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران

 

 

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari