دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰
 
  نام کاربری
  کلمه عبور
 

اطلاعيه 93/02/15

۱۳۹۳/۰۲/۱۵  ۱۶:۴۲ -  منبع : تعاونی مسکن 2

 

(( اطلا عيه ))

 

با توجه به اينكه مهلت واريز قسط اول ساخت در تاريخ 93/01/31 به پايان رسيده ، كليه اشخاصي كه به تعهد خود عمل ننموده و تاكنون مبالغ اعلام شده از سوي تعاوني را بطور كامل پرداخت ننموده اند ، چنانچه تا تاريخ 93/02/31 نسبت به تكميل واريزيها اقدام ننمايند ، اولويت حق انتخاب واحد را از دست خواهند داد و مسئوليت عواقب ناشي از عدم پرداخت ها به عهده خودشان مي باشد .

                                            

هيأت مديره تعاوني مسكن شماره 2 كاركنان سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران

 

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari