دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰
 
  نام کاربری
  کلمه عبور
 

اطاعيه 93/02/08

۱۳۹۳/۰۲/۰۸  ۰۹:۴۷ -  منبع : تعاونی مسکن 2

((اطلاعيه))

نقل وانتقال سهم فقط روزهاي يكشنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت 9 صبح لغايت 12 با اجازه و موافقت هيأت مديره و باهماهنگي قبلي انجام ميگردد (حضور فروشنده و خريدار در دفتر تعاوني الزامي مي باشد)

در غير اين صورت هيچگونه پاسخگوئي و انجام كار مقدور نمي باشد.

ضمناً هرگونه نقل و انتقال منوط به پرداخت مبلغ عوارض ، ساخت و تكميل كامل ساير واريزي هاي اعـلام شده از سوي تعاوني مي باشد.

 

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari