جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
 
  نام کاربری
  کلمه عبور
 

اطلاعيه ۸-۱۰ «درباره دستور مقام قضايي راجع به پرداختها »

۱۴۰۲/۰۵/۰۸  ۱۸:۴۲ -  منبع : تعاونی مسکن 2

با عنايت به استقبال اعضاي پروژه از پيشرفت كار پيرو صورتجلسه تنظيمي في مابين شركت تعاوني(هيئت مديره سابق) و شركت سراي شهر رضوان بعنوان پيمانكار و در راستاي اجراي دستورات صادره از مقام محترم قضايي افرادي كه تا كنون نسبت به پرداخت وجوه اعلامي اقدام ننموده اند (علي الخصوص مالكين بلوك B2) تا تاريخ 1402/05/15 مهلت خواهند داشت تا نسبت به تعيين تكليف و تسويه حساب اقدام نمايند. در غير اينصورت وفق ضوابط و مقررات قانون تعاون و اساسنامه شركت بين افراد خوش حساب و بد حساب تفاوت قائل شده و تصميمات لازم در اين باره منجمله ارسال اظهارنامه اتخاذ خواهد شد. بديهي است عدم توجه و مشاركت فراگير موجب ركود و تاخير در روند تكميل و تحويل واحدها خواهد شد.

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari