شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲
 
  نام کاربری
  کلمه عبور
 

اطلاعيه شماره ۵-۱۰ « پرداخت بدهي ها »

۱۴۰۱/۱۱/۲۴  ۱۵:۵۶ -  منبع : تعاونی مسکن 2

 بسمه تعالي

اطلاعيه شماره 5-10

« پرداخت بدهي ها »

حسب الامر بازپرس محترم شعبه دهم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران

جناب آقاي دكتر عليخاني

درخصوص بدهي اعضاء مقرر گرديد:

 1- كليه وجوه مربوط به بدهي اعضاء بايد به حساب شماره 7005918563 بانك شهر شعبه صابونيان اين تعاوني تا تاريخ 1401/12/20 واريز گردد. لازم به ذكر است هرگونه برداشت از اين حساب با مجوز و تحت نظارت دادسرا خواهد بود.

      2در صورت تسويه بدهي اعضايي كه اسامي آنها از پروژه حذف گرديده، با هماهنگي دادسرا تصميم مقتضي در خصوص اعاده نامبردگان به پروژه اتخاذ خواهد شد.

      3- درخصوص وجوه مربوط به مشاركت اعضاء در ساخت و تكميل پروژه متعاقباً شماره حساب جديد از طرف دادسرا اعلام خواهد شد.

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari