جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
 
  نام کاربری
  کلمه عبور
 

اطلاعيه شماره 2-10 « هزينه كارشناسي »

۱۴۰۱/۱۰/۲۸  ۱۰:۲۵ -  منبع : تعاونی مسکن 2

 بسمه تعالي

اطلاعيه

حسب الامر بازپرس محترم شعبه دهم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران جناب آقاي دكتر عليخاني كه تصوير آن به پيوست تقديم مي گردد و با عنايت به كارشناسي انجام شده درخصوص واحدهاي پروژه به لحاظ حجم كار و شرايط خاص آن، مقرر گرديد هر واحد ( اعم از مالك يا معارض ) نسبت به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال ( 2،000،000 ريال ) به عنوان هزينه كارشناسي به حساب كانون كارشناسان رسمي دادگستري به شماره حساب 0103134800001 واريز و فيش واريزي آن جهت ارائه به شعبه دهم بازپرسي تحويل نماينده هر بلوك گردد.

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari