چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
 
  نام کاربری
  کلمه عبور
 

ليست واحدهاي شركت مهندسي و عمراني سراي شهر رضوان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

۱۴۰۱/۰۳/۰۲  ۱۴:۵۳ -  منبع : تعاونی مسکن 2

                                                    بسمه تعالي

حسب الامر بازپرس محترم شعبه دهم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران

جناب آقاي دكتر عليخاني

ليست تقديمي و اعلامي واحدها از سوي سازنده شركت مهندسي و عمراني سراي شهر رضوان و آقاي علي نامداري به شعبه دهم بازپرسي به پيوست اعلام مي گردد . چنانچه هرگونه مطلب يا ادعايي باشد جهت پيگيري موضوع به شعبه دهم بازپرسي مراجعه فرماييد .

 

     لازم به ذكر است ليست مارالذكر بنابر دستور مقام محترم قضائي و صرفاً جهت اطلاع بوده و صحت و سقم موضوع بعهده اين تعاوني نبوده و ذكر واحدهاي اول/G در ليست ، مؤيد مالكيت يا تائيد از سوي شركت تعاوني بعنوان عضو نمي باشد ، بلكه تعيين و تكليف آن منوط است به موافقت و دستور مقامات محترم قضائي و مراجع ذيصلاح منجمله شهرداري و غيره و در نهايت موافقت شركت تعاوني مسكن شماره 2 كاركنان سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران .

ليست واحدهاي شركت مهندسي و عمراني سراي شهر رضوان

  data/file/14010302.pdf

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari