شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲
 
  نام کاربری
  کلمه عبور
 

اطلاعيه ۲ مورخ ۹۸/۱۲/۱۷

۱۳۹۸/۱۲/۱۷  ۱۳:۲۲ -  منبع : تعاونی مسکن 2

  اطلاعيه

 

به اطلاع كليه اعضاء و سرمايه گذاران محترم شركت تعاوني مسكن شماره (2) كاركنان سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران مي رساند، بر اساس مصوبه هيأت مديره شركت تعاوني و نظر كارشناس رسمي دادگستري و قرارداد واگذاري آپارتمان از واحد هاي مسكوني پروژه حكيم جهت خريد تجهيزات گرمايشي و سرمايشي مركزي بلوكها و واحدها و لوله كشي تأسيسات آن ضرورت دارد به ازاي هر متر مربع از واحد خود مبلغ 7/000/000 ريال بعنوان علي الحساب حداكثر تا تاريخ 1398/12/25 به حساب شماره 7005918563 بانك شهر بنام شركت تعاوني مسكن شماره (2) پرداخت نموده  و اصل فيش پرداختي جهت ثبت و ضبط در سابقه و انعكاس در پرونده به امور مالي تعاوني تحويل گردد . لازم بذكر است مبالغ پرداختي قبلي از سوي مالكين بمبلغ 150/000/000 ريال بابت علي الحساب لوله كشي تأسيسات در پرداخت مبالغ فوق محاسبه خواهد شد.

 

 

  با تشكر هيأت مديره تعاوني مسكن

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari