شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲
 
  نام کاربری
  کلمه عبور
 

اطلاعيه مورخ ۹۸/۱۲/۱۷

۱۳۹۸/۱۲/۱۷  ۱۳:۰۶ -  منبع : تعاونی مسکن 2

 اطلاعيه

 

به اطلاع كليه اعضاء و مشاركت كنندگان محترم پروژه حكيم مي رساند با توجه به اينكه قرارداد انشعاب اصلي برق با شركت برق در مرحله انعقاد قرارداد مي باشد، مقتضي است برابر قرارداد في ما بين در ازاء هر واحد مبلغ 140/000/000 (يكصد و چهل ميليون) ريال بصورت علي الحساب به حساب شماره 7005918563 نزد بانك شهر شعبه خيابان صابونيان كد 338 بنام شركت تعاوني مسكن شماره 2 كاركنان  سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران واريز نموده و اصل فيش واريزي را تحويل دفتر اين تعاوني نمائيد.

 

 

  هيئت مديره شركت تعاوني مسكن

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari