دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

اطلاعيه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

۱۳۹۸/۱۰/۰۷  ۱۰:۱۶ -  منبع : تعاونی مسکن 2

 اطلاعيه

 

به اطلاع كليه اعضاء و سرمايه گذاران محترم شركت تعاوني مسكن شماره ۲ كاركنان سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران مي رساند ، نظرباينكه بابت انشعاب اصلي آب و لوله كشي تاسيسات واحدهاي پروژه حكيم در تاريخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ جمعاً مبلغ ۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال بعنوان علي الحساب جهت پرداخت اعلام گرديده بود ، ضمن تشكر از كليه افراديكه تا كنون ملبغ ياد شده را واريز نموده اند ، مقرر گرديد از تاريخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ به بعد كسانيكه مبلغ فوق الذكر را هنوز واريز ننموده اند به دليل افزايش قيمت تجهيزات سيستم هاي تاسيسات ، مشمول محاسبه خسارت تاخير در پرداخت مي گردند ، بديهي است چنانچه تا پايان دي ماه سال جاري مبلغ ۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال توسط افراد بدهكار پرداخت گردد مشمول خسارت ديركرد نخواهد شد . ضمناً شماره حساب ۷۰۰۵۹۱۸۵۶۳ بانك شهر جهت واريز اعلام مي گردد.

 

شركت تعاوني مسكن

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari