دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

اطلاعيه مورخ ۹۸/۸/۳

۱۳۹۸/۰۳/۰۸  ۱۰:۲۹ -  منبع : تعاونی مسکن 2

 

 اطلاعيه

 

بدينوسيله به اطلاع كليه اعضاء و مشاركت كنندگان محترم پروژه مسكوني حكيم مي رساند كه با عنايت به وجود تعدادي پاركينگ مازاد، از كليه افراد دعوت مي گردد در صورت نياز و با قيمت مصوب هر باب پاركينگ به مبلغ (هشتصد ميليون ريال) جهت خريد بصورت نقدي به دفتر شركت تعاوني مراجعه نمايند. 

لازم به ذكر است كه واگذاري پاركينگ هاي مازاد در راستاي سرعت بخشيدن به تكميل و تحويل پروژه به اعضاء و مشاركت كنندگان مي باشد، فلذا اولويت واگذاري با افرادي است كه بدهي بابت قرارداد في مابين نداشته باشند.

 

ضمناً از تاريخ 1398/4/1 مبلغ نقل و انتقال واحدهاي مسكوني (40/000/000 ريال) و نقل و انتقال پاركينگ (20/000/000 ريال) تعيين مي گردد.

 

هيأت مديره تعاوني مسكن

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari