دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

اطلاعيه تعاوني مسكن شماره ۲ سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران

۱۳۸۹/۱۲/۲۱  ۲۳:۰۵ -  منبع : تعاونی مسکن 2

با حول و قوه الهي و با استعانت از خداوند سبحان، با سلام و عرض ادب واحترام به كليه اعضاء محترم تعاوني مسكن شماره 2 كاركنان سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران به استحضـــــــار مي‎رساند: هيئت مديره اين تعاوني مسكن از زمان تأسيس در اواخر 1386 تاكنون بصورت شبانه‎روزي تمام هم خويش را جهت تثبيت پلاك ثبتي 315 كن – ديواركشي محل، تنظيم توافقنامه خريد 10 هكتار از آن تغيير كاربـري (بعبارتي از فاقـد كاربري به مسكونـي تبديل كـردن(دركميسيـون مـاده5،رفـع معارضين متعدد خصوصا معارضين سنددار و اخذ رأي دادگاه – تشكيل پرونده – اخذ دستورنقشـه و فيش عوارض و نهايتا اخذ جواز احداث ساختمان بصورت 2640 واحد مسكـوني (دو پروانــه مجزا از هم) تأييد نقشـه‎ها سايت پلانها تجهيز كارگاه برگزاري صدهـا ساعت مذاكـره با متقاضيان مشاركت، خريد و غيره – تنظيم دفترچـه عضويت براي يكايك اعضـاء و واگذاري آن بـرگزاري دههـا جلسـه مذاكره با پيمانكـاران خـاكبرداري نهايتـا" تنظيـم و عقـد قـرارداد با پيمانكــار خاكبرداري و انجام عمليات خاكبرداري ( 688 واحـد مسكوني در بلوك  A6   و A5  ) اخـذ چندين مرحله تخفيف از سازمـان نظام مهندسي – اداره كل املاك و مستغلات  شهـرداري ، بالغ بـر بيست ميليـارد تومـان اخـذ استعلام از دههـا شـركت بـراي ساخت واحـدهـاي مسكـوني گـودبـرداري شـــده A6 ،A5 نهايتــا تنظيم قــرارداد با پيمانكار ساخت با نازل‎ترين قيمت و احداث واحدهاي اشـاره شده تا سقف  طبقه اول و دهها موارد ديگر كه بدليل اطاله كلام از ذكر آن معذوريم .

اما خداوند منان را شاكريم كه هيئت مديره اين تعاوني تمامي اين كارها را بدون كوچكترين هياهو و تبليغات و بدون كمترين فـوت وقت و فارغ از جوسـازي و شايعـه پراكني و تشويش اذهـان عمومـي خصوصا" كارگران و پرسنل خدوم و زحمتكش (  كـه معمولا" توسط يك يا دو نفر افراد غير مسئـول انجام مي شد ) مقرر نمود عليرغم فشار سنگين كاري مجمع ساليانـه را دو مـاه جلوتر از زمان خـود تشكيل دهد اما يك روز قبل از برگزاري آن بدليل اعتراض تعدادي از اعضاء تعاوني مسكن خصوصا" در سازمان بازيافت و سازمان ميادين و ساير اعضاء ديگر شهرداري از عملكرد ناصواب آن ( افرادغير مسئول ) درخواست حق رأي در مجـامع تعاونـي ، جلسـه اي حسب دستـور مديـر عامـل محتـرم سازمان مديريت پسماند با حضور مديران – معاونين آن سازمان و اعضـاء هيئت مديره و شـورا در دفتر معاون مالي و اداري تشكيل و مقرر گرديد ضمن عدم برگزاري مجمع در تـاريخ مورد نظر و در زمـان هاي آتي نيز جلسـات در مكاني خـارج از سـازمان موتوري و پسمانـد تشكيل و قبل از آن نيـز تكليف ساير اعضاء و حق رأي آنان مشخص شود .عليهذا با امعان نظر به موارد مطروحه به اطلاع يكايك اعضاء محترم سازمانهاي موتوري – بازيافت  ميادين ميوه و تره بار – منطقه 5 – اداره كل املاك – سازمان بازرسي  اداره كل حراست، خدمات شهري – شركت واحد اتوبوسراني – شركت ساماندهي و غيره مي رساند : اعضاء هيئت مديره اين تعاوني همانند قبل با صلابت و جديت در حال پيگيري و رفـع معضل از طريق وزارت تعـاون مي باشـد لـذا بـه محض حصول نتايج زمـان و محل  برگزاري به اطلاع تمامي عزيزان خواهد رسيد.

خـداوند بزرگ ياري دهنده و پشت و پناه تمام كساني است كه در راه او و با ياد او گـام بر ميدارند او را سپاس ميداريم كه همانند گذشته بار ديگر آبروي ما را حفظ فرمايد .

السلام علي عبادالله الصالحين
هيئت مديره تعاوني مسكن

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari