دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

اطلاعيه مورخ ۹۳/۱۱/۰۸

۱۳۹۳/۱۱/۰۸  ۱۲:۴۸ -  منبع : تعاونی مسکن 2


 

اطلاعيه

با لطف و عنايت خداوند متعال ، پس از اخذ تأمين دليل و تعيين كارشناس رسمي دادگستري توسط قوه قضائيه و اتمام كارشناسي قيمت گذاري واحدها ، بدينوسيله تا تاريخ 1393/11/15 به كليه اعضاء و سرمايه گذاران مهلت داده مي شود تا واريزي خود را كامل نمايند . بديهي است افراديكه به تعاوني مسكن هر گونه بدهي داشته باشند حق شركت در امتياز بندي واحدها و حق انتخاب واحد در اين مرحله را كه متعاقباً اعلام خواهد شد را نخواهند داشت . ضمناً بعلت پيشگيري از ازدحام و سهولت و تسريع در انجام كار از طريق سايت تعاوني به آدرس www.tavonimaskan2.com و ارسال پيامك به صورت مرحله اي دعوت بعمل خواهد آمد .

 

 

هيأت مديره تعاوني مسكن شماره 2 كاركنان سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari