شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

راه اندازي وب سايت تعاوني مسكن شماره ۲ سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران

۱۳۸۹/۱۲/۲۰  ۲۲:۴۴ -  منبع : تعاونی مسکن 2

به حول قوه ي الهي وب سايت تعاوني مسكن شمازه 2 سازمان خدمات موتوري شهرداري تهران جهت اطلاع رساني هر چه بهتر به مردم و اعضاي تعاوني راه اندازي شد.

كاربران و اعضاي محترم از اين به بعد مي توانند به مراجعه به سايت تعاوني به آدرس http://www.tavonimaskan2.com از آخرين اخبار آگاه شوند.

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari